به لیمو چیست

به لیمو چیست

نام های دیگر به لیمو

نام فارسی : به لیمو

نام عربی : اللویزه

نام انگلیسی : Lemon Verbena

نام علمی : Aloysa Citrodora

نام های دیگر : ورورن

ماهیت به لیمو

به لیمو درختچه ای پایا و همیشه بهار است که ارتفاع آن به یک متر و نیم می رسد. ساقه های جوان این درختچه، ابتدا نازک، سبز مایل به قرمز، و سطح مقطع آن مربعی شکل است، ولی پس از مدتی، چوبی می شود.

برگ های درختچه به لیمو، کشیده و نوک دارند و کناره شان چند دندانه بسیار ریز دارد و به صورت متقابل با دمبرگ هایی بسیار کوتاه می رویند. برگ های درختچه به لیمو، معمولا به صورت چهارتایی یا سه تایی رشد می کنند و رگبرگ های عرضی بسیاری دارند. برگ و ساقه های جوان درختچه به لیمو، بسیار خوشبوست و رایحه ای شبیه لیمو ترش دارد و طعمش به تلخش می گراید.

گل های درختچه به لیمو، شیپوری، کوچک و دارای چهار گلبرگ تقریبا بیضی و چروکیده است که به صورت خوشه ای انتهای ساقه ها می رویند. قسمت بیرونی گل ها، بنفش و گاه صورتی است، ولی قسمت داخلی سفید رنگ می باشد.

محل رویش به لیمو

کشورهای شیلی، آرژانتین، مراکش و کشور عزیزمان ایران از جمله مکان هایی هستند که این گیاه توانایی رشد در آنجا را دارد.

کاشت، داشت و برداشت به لیمو

تکثیر گیاه به لیمو از طریق قلمه زدن یا پاجوش های ریشه دار یا خوابانیدن شاخه های آن انجام می شود. قلمه این گیاه را در تابستان گرفته و در نهالستان می کارند. به لیمو معمولا در فصل پائیز، ریشه دار و آماده انتقال به زمین اصلی می شود. فاصله خطوط کاشت در زمین اصلی، باید 1 متر و فاصله هر نهال از نهال بعدی، باید 60 سانتی متر باشد. برداشت برگ های گیاه به لیمو، 2 تا 3 مرتبه، از خرداد تا اوایل پائیز انجام می شود. درختچه به لیمو در برابر سرمای زیر صفر، مقاومت ندارد.

اجزای مورد استفاده و مشتقات به لیمو

از برگ و سرشاخه به لیمو برای مصارف پزشکی استفاده می شود.

عناصر موجود در به لیمو

در برگ ها و سرشاخه های درختچه به لیمو، ماده ای تلخ و 0/1 تا 0/7 درصد اسانس روغنی فرار به نام ربنا وجود دارد.

خواص به لیمو

به لیمو، مقوی معده، هاضم، مقوی قلب، مسکن اعصاب و آرام بخش است.

به لیمو در درمان تشنج، درد های عصبی، تب، سوئ هاضمه، نفخ، تپش قلب، سردرد، سرگیجه، و خستگی بدن نقش به سزایی دارد و دمنوش برگ ها و ساقه های جوان به لیمو برای وزوز گوش بسیار مفید است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها