بید خشت چیست

بید خشت چیست

نام فارسی : بید خشت

نام انگلیسی :Willow Manna

نام های دیگر : بیدانگبین

ماهیت : بید خشت نوعی مان است که بر اثر فعالیت حشره ای به نام شته ی خال دار بید،روی برگها و شاخه های درخت بید فوکا ایجاد می شود. شته خالدار بید،شیره گیاهی بید فوکا را با خرطومش می مکد و پس از یکسری واکنش ها، از بدنش دفع میکند.بید خشت همان ماده دفع شده است که روی تنه، شاخه ها ۷ برگ های درخت و نیز روی زمین می ریزد. بید خشت بر اثرمجاورت با هوا به ذرات نسبتا سخت و شکننده ای تبدیل می شود که به شکر نیشکرشباهت ضماد خاکستری چوب بید فوکا با سرکه، به بهبود زگیل، جوش، ورم پستان، ورم اعضای بدن، ورم های گرم، مخملک و آبله کمک می کند.نوشیدن روغن گل بید فوکا،مانع صعود بخارهای گرم و حدت خون می شود. طلای آن برای سردرد گرم بسیار مفید است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها