جدا سازی ذرات موم از عسل

جدا سازی ذرات موم از عسل

موم زنبور عسل بعد از جدا سازی عسل آن در استراکتور ، ذرات ریز موم در عسل پیدا میشود که به روش زیر صاف می شود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها