آشنایی با خانم ریحانه اکبری:

  1. کارشناس طب سنتی از دانشگاه بین المللی پردیس تهران
  2. کارشناس نبض و معالجات از هندوستان
  3. کارشناس، مشاور و درمانگر
  4. دارای پروانه کسب از اتحادیه گیاهان دارویی زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن
  5. مدرک نسخه پیچی و گیاه شناسی از فنی و حرفه ای
  6. مدرک مزاج شناسی و طبع شناسی مورد تایید وزارت علوم
  7. پروانه زنبورداری
  8. مدیرت شرکتهای آرتاگیاه زکریا و درسا زرین مهر توس