کرم

تمام رازهایی که از انگل باید بدانید

بیماری انگل چيست؟ انگل ها از طریق دستگاه گوارش وارد بدن میزان می شوند وباایجاد حفره هایی در روده میزبان از بدن او تغذیه می کنند و شروع به تخم گذاری می‌کنند ومحیطی برای تخم ها ايجاد می‌کنند تا بتوانند … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها