گیاه بید خشت

بید خشت چیست

نام فارسی : بید خشت نام انگلیسی :Willow Manna نام های دیگر : بیدانگبین ماهیت : بید خشت نوعی مان است که بر اثر فعالیت حشره ای به نام شته ی خال دار بید،روی برگها و شاخه های درخت بید … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها