عسل ممتاز پوژن در یک نگاه

منطقه و زمان برداشت : خراسان بزرگ – ارتفاعات بینالود و اسفراین – تابستان 

رنگ : زرد روشن

ساکارز : 2.9 درصد

دارای ضمانت بازگشت وجه