عسل چند گیاه دیابتی پوژن در یک نگاه

منطقه و زمان برداشت : جنگل گلوگاه – تابستان

رنگ : قهوه ای تیره

ساکارز : 1.2 درصد

قابل مصرف برای بیماران دیابتی

خام و حرارت ندیده

دارای ضمانت بازگشت وجه