بستنی خوری مسی
نمای داخل بستنی خوری
بستنی خوری مسی
نمای داخل بستنی خوری

بستنی خوری مسی کد 6586


30,000 تومان

بستنی خوری مسی کد 6586 در یک نگاه

محل تولید : زنجان

رنگ داخل : سفید

رنگ بیرون : مسی