لیوان مسی
نمای داخل لیوان مسی
مهر ساخت زنجان
لیوان مسی
نمای داخل لیوان مسی
مهر ساخت زنجان

لیوان مسی کد 5236


لیوان مسی کد 5236 در یک نگاه

محل تولید : زنجان

رنگ داخل : سفید

رنگ بیرون : مسی